Det oväntade mötet

1 av 6
Vem  bor här?

Stråket för det oväntade mötet består av konstverk som kan ge en oväntad tanke i ett oväntat eller ovant möte. Vandringen börjar i Botaniska trädgården och går ner genom Slottsbacken och bort till Luthagen.

Konstverk kan väcka olika slags känslor och tankar. Vissa konstverk får oss att stanna upp och fundera kring vad det egentligen vill säga och varför det står just där det står. Stråket för det oväntade mötet består av konstverk som kan ge en oväntad tanke i ett oväntat eller ovant möte. Vandringen börjar i Botaniska trädgården och går ner genom Slottsbacken och bort till Luthagen. Stråkets längd är cirka 5,4 kilometer.

Se stråket på en karta.

Läs om konststråket, det oväntade mötet. (PDF, 892 KB)

Konstverken i stråket

Vem bor här – Ulla Fries (1946–)

1999, material: furu, järn
Uppsalakonstnären Ulla Fries arbetar främst i kopparstick, men har för Botaniska trädgården skapat de oproportionerligt stora bänkarna som står framför Linneanum. Titeln Vem bor här får oss att undra över vem som egentligen bor här i närheten. Prova att sitta på bänken. Vad händer med upplevelsen av din egen storlek? Konstverket tillhör Riksbyggen.
Plats: Linneanum, Botaniska trädgården

Dynamisk ro – Doris Sapunar Bengtsson (1965–)

2010, material: marmor, diabas
Dynamisk ro tillhör Uppsala universitet och består av en cirkelformad platta i diabas med nedsänkta spår som på en LP-skiva. Ovanpå plattan, och vid sidan om den, ligger vita figurer utspridda. Vad föreställer verket och vad har hänt innan vi kom? Snurrade den svarta skivan och skickade iväg de vita pjäserna?
Plats: Blåsenhus

Fundament – Jan Svenungsson (1961–)

1998, material: granit
I en granitplatta i marken står inristat "I morgon kommer ett torn att byggas på den här platsen". Vad har hänt på platsen om jag kommer tillbaka imorgon? Verket restes i samband med ett kommunalt konstprojekt i Slottsbacken 1998 och fick sedan stå kvar när projektet avslutats.
Plats: Slottsbacken

Avhopp – Maria Lewis (1963–)

2013, material: rostfritt stål
Konstverket föreställer en svingande gunga ur barnperspektiv som frusit i rörelsen precis efter att någon har hoppat av. Vem är det som har gungat? Kanske någon som hoppat av och landat i grönskan intill istället för att skynda till tåget?
Plats: Reseplan

Skruvarna – Katarina Persson (1964–)

2013, material: gjutjärn
Skruvarna för tankarna till de industrier som fanns på östra sidan av Fyrisån, till exempel mekaniska verkstäder. Här kommer gigantiska skruvar upp ur jorden. Liksom konstverket Avhopp förhåller sig Skruvarna till platsen och dess historia. Båda konstverken har också en perspektivförskjutning i storleken.
Plats: Reseplan

Den tionde skorstenen – Jan Svenungsson (1961–)

2015, material: tegel
Verket Den tionde skorstenen är en del av ett världsomspännande konstprojekt. Tidigare har Jan Svenungsson uppfört skulpturer i form av skorstenar i bland annat Tyskland och Sydkorea. Verket har uppförts i sammarbete med murarmästaren Ronny Johansson. Konstverket belyser platsen och knyter an till sin omgivning. Teglet i husfasaderna runt omkring, områdets historia med lertäkt och tegelframställning. Men det kan också vara bara ett oväntat möte med ett konstverk som ser ut som en skorsten men är helt utan praktisk funktion.
Plats: Tegnérparken

Uppdaterad: